Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utfordringer innen kompetanse, opplæring og utvikling i duodji

Mandatet for utredningen er å gjøre rede for kompetanse- og opplæringsutfordringene i duodji. Utredningen skal fokusere spesielt på hvordan utviklingsarbeid innen duodji kan øke sysselsettingen og øke inntjeningen i duodji. Siden Duodjeinstituhtta (DI) skal være et utviklingssenter for duodji er det naturlig å vurdere Dis ansvar i dette arbeidet og om Dis organisasjonsmodell er det rette i så måte. Mandatet skal også gjøre rede for fagopplæringen i duodji og etter- og videreutdanning i duodji. Utredningen er inndelt i tre deler: 1. Fagopplæring 2. Veiledning og bistand til duodjiutøvere 3. Etter- og videreutdanning i duodji.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 364.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:00:40.087098
MODIFIED 2017-04-11 22:00:40.136537
CREATED 2017-04-11 22:00:40.087098
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)