Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv

At mange unge mennesker over lenger tid ikke er i utdanning eller i arbeid, utgjør en betydelig samfunnsutfordring. I tillegg til de personlige kostnadene for de unge, går arbeidslivet glipp av arbeidskraft og trygdeutgiftene blir høye. Frafallsratene fra videregående skole er høye og stabile, og det er viktig å få mer kunnskap om årsakssammenhengene. I denne rapporten skal vi svare på følgende problemstillinger: 1. Hva er status for ungdommer i fylket med sammensatte behov? 2. Hvilke aktører jobber med ungdommene og hvilke tilbud gir de? 3. Hvilke barrierer og kritiske overganger finnes? 4. Hvordan jobber NAV-kontorene i Sør-Trøndelag med ungdom? 5. Hva skal til for å skape bedre og mer effektive tjenester for ungdom i fylket?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 14.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-06-11 23:01:48.527565
MODIFIED 2015-10-16 08:20:36.525778+00:00
CREATED 2015-06-11 23:01:48.527565
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)