Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten gir innspill til en ny kostnadsnøkkel for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene. Rapporten er basert på en normativ tilnærming, og forsøker å beregne de normerte kostnadene ved å drifte ferjesamband og hurtigbåtruter. For ferjer gis det et konkret forslag om et nytt kriterium i kostnadsnøkkelen. For båter gis det en anbefaling om videre arbeid. Kommunal- og moderniseringsdepartementets fulgte opp rapporten i kommuneproposisjonen for 2018.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-01-23 01:00:22.524664
MODIFIED 2019-01-23 01:00:22.537669
CREATED 2019-01-23 01:00:22.524664
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)