Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment

Rapporten tilhører rapportseriene FOU-rapport.

Utkantkommunesatsingen var rettet mot kommuner med stor nedgang i folketall, mål om at disse kommunene skal ta tak i sin situasjon og sette i verk gode tiltak for å utvikle kommunen. Rapporten er skrevet kort og med lite referanser til teori. Vi har brukt to teoretiske perspektiver som er rapportens røde tråd; læring og makt. Rapporten er bygd rundt disse to perspektivene, med vekt på å beskrive helheten i satsingen og få frem de viktigste erfaringene. For de som er interessert i mer om evalueringen av Utkantprogrammet og vårt teoretiske perspektiv, viser vi til hovedrapporten fra programmet og til de tidligere rapportene fra satsingen. For de som er ute etter detaljer omkring enkeltelementer i satsingen, viser vi til materiale som er utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 277.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:17.697908
MODIFIED 2017-02-01 08:00:13.972497+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:17.697908
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)