Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utkastelser og tvangssalg

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Studien omhandler utviklingen i antallet utkastelser og tvangssalg det siste året. I dette inngår også en analyse av årsaker og konsekvenser for de som utsettes for de respektive tvangstiltakene. I studien drøftes også datatilfang og datakvalitet og tiltak for å forbedre dette. Studien munner ut i en analyse av utviklingen i lys av eksisterende virkemidler og drøfter behovet for eventuelle nye tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:11.760714
MODIFIED 2016-08-12 06:02:51.394673+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:11.760714
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)