Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utleie av arbeidskraft 2011

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Fafo har i samarbeid med SNF, høsten 2011, gjennomført en undersøkelse av utleie/innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Rapporten belyser blant annet viktige kjennetegn ved bemanningsbransjen, utleide arbeidstakeres ansettelsesvilkår, hvordan helse, miljø og sikkerhet ivaretas for ansatte i arbeidsforhold der ansvaret er delt mellom kundebedrift (innleiebedrift) og arbeidsgiver (utleiebedrift), hva som motiverer kundebedriftenes bruk av innleid arbeidskraft, og i hvilken grad kundene legger vekt på hvilke lønns- og arbeidsbetingelser de innleide arbeidstakerne har. Rapporten ser spesielt på følgende sektorer: bygg/industri, kontor/IT/regnskap, helse/omsorg og utdanning/oppvekst.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 12:01:50.785348
MODIFIED 2016-08-12 06:02:12.596924+00:00
CREATED 2013-03-27 12:01:50.785348
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)