Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utlekking av miljøgifter fra større grunnforurensningslokaliteter i Norge

Rapporten inneholder en oversikt over beregnede nasjonale tall for mengder og utslipp av en del prioriterte miljøgifter, i forurenset grunn lokaliteter med påvirkningsgrad 3: "Påvist påvirkning og behov for fysiske tiltak". Beregningene er usikre, men gir en indikasjon på de mengder og utslipp som knytter seg til større deponier og forurenset grunn i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 135.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:34.282273
MODIFIED 2017-11-23 23:00:22.800890+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:34.282273
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)