Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utmåling av arealtilskudd : rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe.

Rapporten omhandler innretningen på og effektene av arealtilskuddene for grovfôr og korn (ser også på utviklingen av andre vekstgrupper). Evalueringen setter fokus på fire ulike momenter: For det første ses det på hvordan endringer i arealtilskuddene kan redusere avgangen av fulldyrka areal. For det andre på hvordan arealtilskuddene kompenserer for driftsulemper i arealbaserte produksjoner. Et tredje punkt omhandler hvorvidt dagens differensiering av tilskuddsatser er hensiktsmessig sett i forhold til skalaulemper og lønnsomhet i korn- og grovfôrproduksjon. Det settes fokus på hvordan man kan hindre uønsket tilskuddstilpasning ved svært ekstensiv drift i arealbaserte produksjoner. Rapporten ser også på bruk av kart i tilskuddsforvaltningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-23 12:00:38.743410
MODIFIED 2013-02-14 18:08:43.304329
CREATED 2011-06-23 12:00:38.743410
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)