Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett

Det er et nasjonalt fokus på å få personer som faller ut av arbeidslivet tilbake i jobb og mange aktører har dette som felles mål. Rehabiliteringssenteret AiR ved AiR-Klinikk og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering har i perioden 2012 – 2013 ledet et samarbeidsprosjekt om systematisk bruk av ICF i tverrfaglig klinisk praksis ved AiR-Klinikk. I samarbeid med det Islandske Rehabiliteringsfondet (VIRK) og NAV Telemark er det i prosjektperioden gjennomført en utprøving og videreutvikling av et ICF-kjernesett utviklet av den Europeiske forsikringslegeforeningen (EUMASS) og VIRK. ICF-kjernesettet består av et utdrag av kategorier fra ICF-rammeverket som er relevante å vurdere innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR). I prosjektperioden ble også et ICF-basert spørreskjema og en ICF-basert rapport utviklet. Dette er verktøy som muliggjorde en systematisk vurdering og rapportering av funksjons- og arbeidsevne basert på ICFs begrepsområder aktiviteter og deltagelse, miljøfaktorer, kroppsfunksjoner og personlige faktorer hos brukere som gjennomførte et ARR-opphold ved AiR-Klinikk. Prosjektet representerer en ny tilnærming til metode- og fagutvikling samt, på sikt, grunnlag for forskning innen ARR. Hovedmålet med prosjektet var å støtte NAVs oppfølgingsarbeid av sykmeldte gjennom en systematisk funksjons- og arbeidsevnevurdering basert på ICF, slik at NAV kan iverksette rette tiltak med mål om en mer bærekraftig tilbakeføring til arbeid for brukeren. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 947.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-19 01:00:48.883149
MODIFIED 2017-11-06 12:00:42.263121+00:00
CREATED 2015-02-19 01:00:48.883149
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)