Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utrangerte fritidsbåter : kartlegging av miljøproblemer, vudering av tiltak og virkemidler

Denne rapporten gir kunnskap om antallet og sammensetningen av fritidsbåter og tilhørende avfallsstrømmer i dag og i fremtiden. Videre belyses avfallsproblemene som disse utrangerte båtene representerer. Som rammebetingelser for en vurdering av virkemidler og tiltak er kultur og tradisjon i båtbransjen, relevant lovgivning og til slutt en oversikt over aktører beskrevet. Det er videre gjort en vurdering av aktuelle tiltak knyttet til det å redusere forsøplingen, redusere mengden ressurser på avveie og redusere problemene knyttet til miljøgifter. Virkemidler som skal utløse disse tiltak er beskrevet og vurdert. Til slutt er det gitt en anbefaling mht valg av tiltak og virkemidler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 398.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:34.889028
MODIFIED 2014-08-14 11:44:48.260932+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:34.889028
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)