Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs

DNV GL har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å gjennomføre en utredning av beste tilgjengelige teknikker (BAT) for rensning av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs for nye installasjoner. Denne rapporten beskriver teknikker for å rense produsert vann med fokus på dispergert olje, og som kan installeres på overflateinnretninger. Injeksjon er å anse som det miljømessig beste alternativet, hvis det kun er fokus på utslipp av potensielt miljøfarlige stoffer til sjø. For mange felt vil likevel renseteknikker bli vurdert, og ofte valgt basert på bredere BAT-vurderinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-09-19 22:00:36.176043
MODIFIED 2018-09-19 22:00:38.373254
CREATED 2018-09-19 22:00:36.176043
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)