Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av byggskadeforsikring og -register

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Menon Economics og Actecan har utredet Byggkvalitetutvalget sin anbefaling om å innføre byggskadeforsikring og register.

Det er konkretisert seks modeller som er vurdert opp mot videreføring av dagens situasjon. Modellene som kommer best ut når det gjelder ikke-prissatt nytte, kommer dårligst ut når det gjelder prissatte virkninger. Hvilken modell som eventuelt velges, avhenger dermed av hva man mener den ikke-prissatte nytten er verdt for samfunnet. Analysen viser også at en utvidelse av dagens reklamasjonsrett fra fem til ti år sannsynligvis er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-05-11 00:00:57.296602
MODIFIED 2021-05-11 00:00:59.510259
CREATED 2021-05-11 00:00:57.296602
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)