Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / Møreforskning Molde.

Hovedfunnene er at den nukleære virksomheten historisk sett har hatt en stor forskningsmessig betydning på grunn av Haldenprosjektet. Denne betydningen vil imidlertid bli svekket når Jules Horowitz‐reaktoren i Frankrike står ferdig i løpet av den neste tiårsårsperioden. Den nukleære virksomheten har også betydning fra et atomsikkerhetsperspektiv. Denne betydningen vil imidlertid også svekkes når Horowitz‐reaktoren settes i drift. Fra et næringsmessig perspektiv og et utdanningsperspektiv har den nukleære virksomheten hatt mindre betydning. Det er i første rekke annen virksomhet ved IFE Halden som bidrar på disse områdene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-01 00:00:22.194913
MODIFIED 2015-10-16 08:20:30.673576+00:00
CREATED 2015-04-01 00:00:22.194913
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)