Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med gjennomgangen har vært å vurdere om eksisterende forvaltningsregime er tilfredsstillende, samt vurdere behovet for endringer i forvaltningen og regelverket for pristilskuddene til jordbrukere. Forvaltningsregimet er vurdert som effektivt, men bidrar til at produsentene ikke er godt nok kjent med sine plikter. Kontrollregimet kan bi mer effektivt og risikobasert. Og det er fare for at man overstiger grensen for antall tilskuddsberettigete lam og kje. Rapporten kommer med en rekke forslag til tiltak i forvaltning og regelverk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-02 01:00:35.761994
MODIFIED 2018-01-02 01:00:36.114839
CREATED 2018-01-02 01:00:35.761994
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)