Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Sammendrag og konklusjon. Det er mulig å realisere så store mengder ny energiproduksjon eller energieffektivisering i Midt-Norge frem mot 2020 at området kan komme i kraftbalanse. Prosjektene som kan bidra på sikt er vindkraft på land og til havs på grunt vann, gasskraft, vannkraft, noe biobasert kraft, fjernvarmeprosjekter og energieffektiviseringstiltak i både alminnelig forsyning og i industrien. På kort sikt, det vil si innen 2010, er mulighetene derimot begrensede på grunn av det lave tilfanget av nye prosjekter som lar seg realisere innen kort tid. Realiseringen av mulige prosjekter er avhengig av at kommersielle aktører er villige til å investere. .

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 337.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:26.769135
MODIFIED 2018-07-12 06:00:41.835163+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:26.769135
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)