Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen

Oslo Economics har utredet Byggkvalietutvalgets anbefaling om å innføre obligatoriske kvalifikasjonskrav til enkeltpersoner på sentrale områder. De har også utredet konsekvensene av å stille kvalifikasjonskrav til personer innen utførelse, og av at kvalifikasjonskrav avvikles.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-05-11 00:01:25.098940
MODIFIED 2021-05-11 00:01:25.418509
CREATED 2021-05-11 00:01:25.098940
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)