Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg

Rapporten skulle gi en oversikt over komponentkrav som kan stilles til eksisterende bygg når komponenter skiftes ut. Komponentkrav kan være krav som per i dag er en del av TEK10, men kan også gå ut over disse. Utredningen foreslår derfor også nye, supplerende krav der det er relevant.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-26 23:01:26.103760
MODIFIED 2017-03-26 23:01:26.419809
CREATED 2017-03-26 23:01:26.103760
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)