Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / Møreforskning Molde.

I denne rapporten gjennomføres det en analyse av de konsekvenser en eventuell nedleggelse av IFE Halden vil ha å si for Halden kommune. Det er to ulike alternativer av nedleggelse som vurderes: i) kun en avvikling av den delen av aktiviteten som er relatert til atomreaktoren, og ii) en avvikling av all IFEs virksomhet ved Halden.

Parallelt med denne utredningen er det også laget en egen rapport som ser på den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren, der reaktorens betydning vurderes fra et nasjonalt og internasjonalt forskningsperspektiv, næringsperspektiv, atomsikkerhetsperspektiv, og et utdanningsperspektiv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-01 00:00:35.938514
MODIFIED 2015-10-16 08:20:31.090995+00:00
CREATED 2015-04-01 00:00:35.938514
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)