Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av renseteknologiske løsninger for Løkken gruveområde, Meldal kommune

Utredning av mulige forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken Gruver. Gjennomgang av foreliggende mekaniske rensemetoder som kan anvendes, prosesser som ennå ikke er utprøvd og prosessanlegg som har vært i drift. I tillegg er det sett på metoder for å avgrense avrenning samt om det er andre naturbaserte rensemetoder som kan være aktuelle.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-16 13:03:26.692971
MODIFIED 2014-08-14 11:48:10.631873+00:00
CREATED 2013-11-16 13:03:26.692971
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)