Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier

Regjeringen ønsker å målrette innsatsen for å bekjempe fattigdom blant barnefamilier. Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken, og skal bidra til at vanskeligstilte i boligmarkedet kan skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. Oslo Economics har utredet sentrale boligsosiale virkemidler i boligpolitikken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-10-06 23:01:01.886631
MODIFIED 2018-10-06 23:01:01.949702
CREATED 2018-10-06 23:01:01.886631
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)