Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga Agenda Kaupang, i samarbeied med Proba samfunnsanalyse, i oppdrag å utrede Husbankens organisering og oppgaveløsning og KMDs styring av Husbanken, for å få et godt grunnlag for å videreutvikle Husbanken til et enda mer effektivt virkemiddel for gjennomføring av boligpolitikken. Utredningen har både et evaluerings- og et utviklingsperspektiv. Evalueringssporet gir en status på hvor Husbanken står, samt hvilke utviklings- og endringsprosesser som er under gjennomføring i Husbanken. Utviklingssporet har ca. et 5-årsperspektiv.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:05:20.327968
MODIFIED 2018-01-09 01:05:20.348380
CREATED 2018-01-09 01:05:20.327968
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)