Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredning om tekniske utfordringer knyttet til transport, mottak og disponering av betonginnretninger ved land : OD prosjektnr. 105801

AF Decom Offshore AS (AFDO) har på vegne av Oljedirektoratet utført et studie som har til hensikt å belyse gjennomførbarhet ved transport og riving av store betonginnretninger som har vært i operasjon i norsk sektor av Nordsjøen. Studiet har et begrenset timeverkomfang og vil fokusere på noen viktige trekk ved slike operasjoner for å kunne belyse teknisk gjennomførbarhet i å ta slike konstruksjoner til land etterfulgt av riving og gjenvinning av konstruksjonsmaterialer. Rapporten vil på denne bakgrunn beskrive ulike scenarier for hvordan hele eller deler av betonginnretningen skal hugges opp eller anvendes til andre formål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:57.164484
MODIFIED 2016-08-12 06:04:01.281362+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:57.164484
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)