Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Rapport .

Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av utviklingsprosjektet «Utsatte unge 17–23 år i overgangsfaser». Det treårige utviklingsarbeidet ble initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og siktemålet var å utvikle nye tiltak og samarbeidsformer rundt utsatt ungdom. Evalueringen legger særlig vekt på . det som omtales som losfunksjon. Losfunksjon innebærer at ungdommene har hatt tett oppfølging av en person som har kunnet bistå dem på mange ulike måter i prosessen med å nyttiggjøre seg tiltakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 881.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-26 12:01:55.299795
MODIFIED 2014-08-14 11:47:44.748012+00:00
CREATED 2013-10-26 12:01:55.299795
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)