Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Notat .

I underveisevalueringen. består av kartlegging av de ulike tiltakene. som igangsatt som ledd i utviklingsarbeidet og hvordan arbeidet er organisert. Evalueringen tar også for seg hvordan de prosjektinvolverte selv vurderer. prosjektarbeidet og tiltakene som er iverksatt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 481.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-26 12:03:59.335974
MODIFIED 2014-08-14 11:47:46.292400+00:00
CREATED 2013-10-26 12:03:59.335974
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)