Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Dette prosjektet ble startet opp på initiativ fra Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland. Oppdragsgiver har vært Fiskeridirektoratet. Hovedhensikten har vært å kartlegge muligheter og begrensninger i forbindelse med uttak av oppdrettslaks i elv. LFI-Unifob m. fl. gjennomførte feltarbeid i 10 elver høsten 2007. Som et resultat av dette ble i alt 297 laks kontrollert og 121 oppdrettslaks tatt ut. Rapporten beskriver metodikk som kan benyttes i forbindelse med innfanging av laks i elv. Den beskriver også resultatene fra elvene det ble arbeidet i, og diskuterer disse i forhold til prosjektets målsettinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:35:27.838822
MODIFIED 2021-04-05 22:02:02.948537+00:00
CREATED 2012-12-13 13:35:27.838822
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)