Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer

Rusfeltet og russituasjonen i norske kommuner er et område som etterspør mer kunnskap. Tidligere erfaringer viser at det har vært svært vanskelig å skaffe til veie fullstendige og pålitelige data om rusmiddelbruk. Rambølls undersøkelse er på mange måter et nybrottsarbeid, idet det er første gang det er gjennomført en undersøkelse som både innhenter data om hvem rusmisbrukerne er, deres behov for tjenester og hvorvidt kommunene har kapasitet til å imøtekomme dette behovet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 01:00:48.130677
MODIFIED 2015-10-16 08:19:59.669221+00:00
CREATED 2014-10-29 01:00:48.130677
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)