Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utveksling av informasjon ved innføring av AMS

Rapporten tilhører rapportseriene Econ rapport.

Rapporten ble utarbeidet som følge av at NVE planla forskriftsendringer om Avanserte måle- og styringssystem (AMS) høsten 2010. Rapporten analyserer mulige nyttevirkninger av AMS og hvilken informasjon ulike aktører må ha tilgang til for at nyttevirkningene skal realiseres. Videre drøfter rapporten behovet for ulike regulatoriske virkemidler for å realisere nyttevirkningene ved AMS. Data fra avanserte måle- og styresystemer kan gi betydelige nyttevirkninger for samfunnet, så fremt relevant informasjon fra systemene stilles til rådighet for kunder, nettselskaper, kraftleverandører og eventuelt leverandører av andre tjenester. Det er tre typer informasjon som er viktig; kvalitetssikrede data, rådata og generell informasjon. Rapporten peker på at kvalitetssikrede data bør innhentes og sendes ut automatisk ukentlig til tredjeparter (kraftleverandører og uavhengige tilbydere av tjenester) så raskt som mulig etter at de er kvalitetssikret. Videre fremkommer det i rapporten at rådata, dvs. løpende forbruk (øyeblikksverdier), bør gjøres tilgjengelig for kraftleverandører og uavhengige tredjeparter via sender i måleren til lokal mottaker eller via målersystemet. AMS kan også gi mulighet for å sende kunden informasjon. Rapporten peker på at i denne sammenhengen bør det vurderes hvordan det er hensiktsmessig for kunden å motta informasjon, via display eller programvare.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 783.3KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 42.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-29 12:01:15.528826
MODIFIED 2014-08-14 11:47:02.313495+00:00
CREATED 2013-06-29 12:01:15.528826
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)