Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten inngår sammen med notatet: ”Tiltak i tide. Muligheter og utfordringer for Groruddalen” (NIBR-notat 2006:126) som del av forprosjektet ”Tiltak i tide. Kunnskaps-status og utfordringer for Groruddalen”. Forprosjektet danner utgangspunktet for hva som bør satses på i Groruddalen i de kommende årene. Bibliografien gir en oversikt over litteratur omkring utviklingen av drabantbyene med hovedvekt på forskning fra Norge og de nordiske land, men også noen eksempler fra europeisk litteratur. Bibliografien inneholder en tematisk oversikt over litteratur som er omtalt og en oversikt over annen aktuell litteratur. Formålet er å gjøre litteraturen tilgjengelig for en bredere målgruppe og å avdekke forskningsfronten. Målgruppen for bibliografien er fagfolk så vel som folkevalgte i kommunene, beboere og lokale lag, representanter for nærings- og kulturliv og arkitekter, planleggere og forskere som jobber med problemstillinger i tilknytning til drabantbyene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 446.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:12.552163
MODIFIED 2016-08-12 06:02:52.268566+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:12.552163
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)