Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utvikling av verktøy for beslutningstøtte i strandsona

Denne rapporten ser på behovet for etablering av et beslutningstøtteverktøy for planlegging og arealforvaltningen i strandsona. Rapporten tar både for seg aktuelle datasett som modelleres primært for strandsoneforvaltning, men også hvilke data som bør etableres i en Web-klient. Planleggeren bruker gjerne såkalte ”overlay” analyser i sitt arbeid. Dvs. legger kartlag over hverandre for å analysere ut/visualisere en mulig konfliktsituasjon. Det er derfor viktig at ikke bare de fokuserte strandsone-temaene er tilgjengelige, men også et utvalg av andre relevante datasett for å belyse en arealsituasjon. I alle større planprosesser i dag blir det etablert et stort tilfang av data og informasjon som aldri kommer inn i tilgjengelige databaser fordi kunnskapen og muligheten for planleggere er relativt liten til å editere og oppdatere databaser. Men også fordi beslutningsgrunnlaget er av en annen form og annet opphav en det som kvalifiserer for innleggelse etter en gitt datamodell. I dag er det blitt relativt enkelt å få etablert web-baserte løsninger for etablering og vedlikehold av datasett. I et strandsone-GIS bør en derfor vurdere etablering av datasett og verktøy som dedikerte brukere sjøl kan vedlikeholde. Ved siden av økt kvalitet på data, vil dette også gjøre verktøyet langt mer interessant og aktuelt i en plansituasjon. Det har i de siste årene blitt gjennomført mange prosjekter og utarbeidet mange rapporter som har lagt grunnlaget for denne rapporten. Gjennom år med AREALIS-prosjekter, og dedikerte strandsone-prosjekter har det etter hvert framkommet et godt kildegrunnlag for etablering av metoder og kartdatasett for strandsona. Når det gjelder GIS, skjer det generelt en rivende utvikling. Google Earth/MAP som de fleste kjenner til, har i løpet av kort tid utviklet en fantastisk kartmotor, som muliggjør 3D og 2D visning i samme bilde, samtidig som en kan bevege seg nærmest i ”sann tid” i terrenget. Google Earth gir også muligheter for brukere å legge inn data, og de første eksempler på dette begynner vi alt å finne på ”globusen”. Nye kartmotorer er også på veg, som for eksempel Gulesider, med sine skråfoto etablert av Blom, som viser detaljerte skråfoto for de største byområdene våre. Innen satelittkartlegging finnes det også etter hvert svært mange nye kilder til informasjon, og utviklingen går raskt. Det revolusjonerer også måten vi håndterer, leser og bruker kart, og hvordan dette videreutvikles blir spennende å se.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:45.863574
MODIFIED 2016-07-12 05:00:33.459745+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:45.863574
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)