Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter

I regjeringserklæringen er det varslet en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. Vista Analyse har på oppdrag fra Finansdepartementet analysert den historiske utviklingen i nybilsalget og utarbeidet alternative referansebaner over forventet utvikling og sammensetning. Referansebanen legger til rette for å beregne virkninger av eventuelle fremtidige avgiftsendringer. Rapporten er utarbeidet uten noen form for bindinger fra oppdragsgivers side. Vista Analyse står ansvarlig for alle resultater, og eventuelle feil og mangler i rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-29 00:02:50.026885
MODIFIED 2020-01-29 00:02:50.855853
CREATED 2020-01-29 00:02:50.026885
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)