Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten inneholder en beregning av oppdagelsesrisikoen for følgende trafikkforseelser: fartsovertredelser, promillekjøring, kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika, manglende bruk av bilbelte, brudd på reglene om kjøre- og hviletid og brudd av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Promillekjøring har høyest oppdagelsesrisiko, kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika og brudd på kjøre- og hviletidsreglene har lavest oppdagelsesrisiko.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 12:01:59.196900
MODIFIED 2016-08-12 06:02:13.418032+00:00
CREATED 2013-03-27 12:01:59.196900
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)