Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen

Rapporten gjør rede for hvordan det bo- og tjenestetilbud som er realisert for utviklingshemmede siden HVPU-reformen og fram til i dag er i overensstemmelse med de mål og prinsipper som lå til grunn for reformen. Det er særlig lagt vekt på sammenhengen mellom boform og tjenesteyting knyttet til bruk av fast bemanning i boliganleggene. Data om utviklingshemmede og de kommunale tilbudene er basert på spørreskjema besvart av fagpersoner i kommunene samt gjennom konkrete undersøkelser i form av 6 case-studier i ulike kommuner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:13.464600
MODIFIED 2016-08-12 06:02:53.470307+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:13.464600
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)