Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Valgmenighet - alternativ og supplement

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

ByMenigheten-Sandnes er et forsøk med valgmenighet i Den norske kirke. En forutsetning for forsøket var at det skulle evalueres. På oppdrag fra Stavanger bispedømmeråd har IRIS og SIK gjennomført denne evalueringen. Evalueringen har hatt to hovedperspektiver. Det ene perspektivet handler om å se menigheten fra innsiden ut fra erfaringene til de som har vært engasjert i den; det andre handler om å se menigheten utenfra besert på erfaringene til andre lokale og regionale kirkelige aktører som på ulike vis har vært involvert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 651.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:02.992840
MODIFIED 2017-12-03 04:00:33.176629+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:02.992840
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)