Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Valgmuligheter i ungdomsskolen : erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Rapporten er delt i to deler. Del I er første delrapport i prosjektet «Evaluering av forsøk med et nytt fag i ungdomstrinnet – Arbeidslivsfag». Evalueringen er en følgeevaluering som skal foregå i perioden 2010–2013. Denne delen av rapporten handler om skolenes erfaringer ved oppstarten av faget høsten 2010. Del II utgjør den avsluttende rapporteringen i prosjektet «Kartlegging av fordypningsalternativene norsk, engelsk og samisk».

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 506.9KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 225.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:08:09.281324
MODIFIED 2015-10-16 08:20:10.710730+00:00
CREATED 2014-11-22 01:08:09.281324
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)