Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt

Rapporten tilhører rapportseriene Nova rapport.

Rapporten presenterer forskning på vanskeligstilte på boligmarkedet, boligsosiale virkemidler og integrering, marginalisering og segregering på det norske boligmarkedet i perioden 2005 til 2015. Kunnskapsoversikten baserer seg på forskning som har funnet sted i perioden 2005 til 2015. Rapporten fremhever styrker og svakheter ved den eksisterende forskningen. Den oppsummerer også kunnskapsbehovet på feltet og peker på nye metoder, data og problemstillinger som kan være aktuelle i fremtiden. Rapporten bygger på foregående kunnskapsoversikter på feltet (Hellevik og Nordvik 2004, Rambøll 2010).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:07:37.181836
MODIFIED 2017-02-10 12:07:37.192618
CREATED 2017-02-10 12:07:37.181836
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)