Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen

Rapporten tilhører rapportseriene Teknisk rapport.

I forbindelse med evaluering av energiloven ønsker departementet å få gjennomført en utredning av varmemarkedet og varmemarkedets betydning for fleksibilitet i energiforsyningen. Dette er en svært omfattende oppgave, men vi har her valgt å fokusere på det som kan finnes ut fra analyser av statistikk, og det som kan finnes ut fra modellberegninger. Analysen er foretatt av forskere og seniorforskere ved SINTEF Byggforsk, SINTEF Energiforskning AS og SINTEF Teknologi og samfunn. Sammensetningen av prosjektgruppen framgår av forsiden til denne rapporten. I tillegg har Sigrun Kavli Mindeberg bidratt med kvalitetssikring av rapporten. Noen av analysene og resultatene er basert på tidligere prosjekter, f. eks. analyser som er foretatt i forbindelse med nye byggeforskrifter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:25.095408
MODIFIED 2017-01-15 22:00:18.363693+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:25.095408
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)