Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

22-minus-1-veger er tidligere 2-feltsveger utenfor tettbygd strøk, hvor kantlinjen blir innflyttet og midtlinjen fjernet. Et av formålene er å bedre tilrettelegge for syklister og gående på lite trafikkerte veger ved å gi mer plass til myke trafikanter på vegskulderen, samtidig som antall kjørefelt blir redusert fra to til ett. Tiltaket er i dag ikke brukt i Norge. Erfaringer fra andre land viser at 2-minus-1-veger ikke alltid fører til fartsreduksjoner og at avstanden mellom syklister og forbikjørende biler blir redusert, fordi syklister sykler nærmere midten av vegen enn før. Kjøremønsteret for bilister og syklister er uklart. Supplerende tiltak som for eksempel redusert fartsgrense eller fartshumper kan forbedre virkningen av 2-minus-1-veger. Det finnes alternative tiltak som gir mer positive effekter, og som i mindre grad fører til forvirring blant trafikantene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:00:36.398957
MODIFIED 2016-08-12 06:05:14.518067+00:00
CREATED 2013-02-21 13:00:36.398957
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)