Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø

Konseptvalgutredningen omfatter strategier for å håndtere transportetterspørselen i Tromsø fra mot 2030. Ulike konsepter er vurdert. Anbefalt konsept er kalt Kombinasjonskonsept. Det tar utgangspunkt i kollektivkonseptet, men omfatter også et større vegprosjekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:42.649541
MODIFIED 2013-02-14 18:07:49.542359
CREATED 2012-06-04 17:27:42.649541
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)