Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Veien inn i arbeidslivet : lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / Universitetet i Stavanger.

Studien Veien inn i arbeidslivet, beskriver lederes erfaring med å ha unge voksne med psykiske helseplager i arbeidspraksis. Bakgrunnen for studien var et behov for mer kunnskap om og fra arbeidslivet når det gjelder holdninger til og kunnskap om mennesker med psykiske helseplager i ordinært arbeid. Mange mennesker med psykiske helseplager ønsker å komme ut i arbeidslivet, men selv om arbeidsrettet integrering av personer med psykiske helseplager har vært fokusert i Norge den senere tid, har denne gruppen lav deltagelse i yrkeslivet. Formålet med studien er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskap ledere har med å ta imot personer med psykiske helseproblemer til arbeidspraksis. Dette vil være et bidrag til det videre utviklingsarbeidet innen arbeidsrettet rehabilitering for unge voksne med psykiske helseplager. Metode: Det ble foretatt intervju med 15 ledere i ulike virksomheter som hadde hatt direkte erfaring med oppfølging av mennesker med psykiske helseplager i arbeidspraksis. Prosjektet er finansiert av FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 986.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-19 01:00:35.508526
MODIFIED 2015-10-16 08:20:26.421242+00:00
CREATED 2015-02-19 01:00:35.508526
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)