Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

I mars 2010 ble ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) innført. Ordningen erstattet de tre tidligere helserelaterte ytelsene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. I denne rapporten undersøker vi veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Vi analyserer hva personer gjorde før de mottok ytelsen, hvor lenge de mottar ytelsen og hva de gjør etter at de ikke lenger mottar ytelsen. Vi stiller spørsmålet: Hvor langt unna arbeidslivet står egentlig mottakere av arbeidsavklaringspenger?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:14:15.192156
MODIFIED 2016-10-08 22:14:15.202619
CREATED 2016-10-08 22:14:15.192156
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)