Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Veiledning om netto ringvirkninger i Håndbok V712

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I forbindelse med revisjon av Vegdirektoratet/ Statens Vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser skal beskrivelsen av netto ringvirkninger oppdateres. Denne rapporten gir en beskrivelse av netto ringvirkninger, med vekt på definisjoner og avgrensninger, og foreslår en sjekkliste som skal indikere hvilke prosjekter som har potensiale for netto ringvirkninger. Sjekklisten er ved publiseringstidspunktet for denne rapporten på høring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-06 01:02:05.954159
MODIFIED 2020-03-06 01:02:05.966598
CREATED 2020-03-06 01:02:05.954159
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)