Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Veksthus eller såkorn til spille? : evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge

Rapporten tilhører rapportseriene MENON-publikasjon.

Evalueringen omofatter 15 såkornfond som faller inn under Innovasjon Norges såkornfondordning. Fondene forvalter en kapital på drøye 3 mrd. kr. og har en investeringshorisont på 10-15 år. Evalueringen faller inn i MENONs omfattende fokus på aktivt eierskap, venturekapital og private equity investeringer i norsk og nordisk næringsliv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:44:08.325846
MODIFIED 2015-10-13 14:02:45.270130+00:00
CREATED 2012-01-29 20:44:08.325846
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)