Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedstudie

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet denne rapporten, som oppsummerer første fase av en hovedundersøkelse med mål å beregne velferdstap ved miljøskader fra oljeutslipp fra skip basert på spørreundersøkelser blant påvirket befolkning. Prosjektet er et avrop innenfor rammeavtalen mellom Kystverket og Vista Analyse om samfunnsøkonomiske analyser. Arbeidet har vært gjennomført av Vista Analyse ved Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud. John Magne Skjelvik fra Vista har vært kvalitetssikrer. En lang rekke kunnskapsmiljøer har bidratt med sin kompetanse i prosjektet for å få et best mulig grunnlag for å vurdere miljøskader fra oljeutslipp, og for å presentere disse skadene på en god måte for respondenter i en internettundersøkelse. Vi takker følgende institusjoner (personer) for innsatsen: DNV‐GL (Odd Willy Brude og Benedikte Oksrød), Norsk institutt for naturforskning (Geir Systad og Jiska van Dijk), Havforskningsinstituttet (Bjørn Einar Grøsvik, Arne Bjørge og Tore Haug), SINTEF (Mark Reed og Jørgen Skancke), Akvaplan NIVA (Cathrine Stephansen), Norsk institutt for vannforskning (John A Berge), Sweco (Fidan Krasniqi), TNS Gallup (Ole Fredrik Ugland og Yvonne Fredriksen), Respons Analyse (Thore Gaard Olaussen), NORSTAT (Peder Røsand), Opinion (John Lauring Pedersen). Vi takker også Maria Loureiro (University of Santiago de Compostela, Spania), John Loomis (Colorado State University, USA) og Richard Carson (University of California, San Diego, USA) for gode innspill til utvikling av spørreskjemaer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-29 01:01:08.040641
MODIFIED 2020-01-29 01:01:08.813157
CREATED 2020-01-29 01:01:08.040641
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)