Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer

Rapporten belyser og diskuterer muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og bosituasjon. Velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet og sikkerhet i boligen. Velferdsteknologi kan bidra til at man blir boende lengre i egen bolig. Det er behov for å tilpasning og utvikling av teknologi og rådgivning i forhold til ombygging og tilpassing av eksisterende boligmasse

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-17 01:03:39.576957
MODIFIED 2015-12-17 01:03:39.885929
CREATED 2015-12-17 01:03:39.576957
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)