Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Bilhold og reiser med bil har økt for barnefamilier fra 1992 til 2005. De fleste av foreldrenes reiser foregår med bil. Det samme gjør barnas fritidsreiser. Foreldre opplever en sterk forventning om at barn skal delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det er et tegn på at familien er vellykket. Tilgang til bil betyr at det er få restriksjoner på hvilke aktiviteter barna kan velge. De færreste foreldre har god oversikt over bilkostnader var det få som sa de ville kvitte seg med bilen. De ville heller: bytte til for å redusere kostnader, gjøre færre og kortere reiser, redusere annet forbruk, flytte eller bytte jobb, men de ville ikke la det gå ut over barnas aktiviteter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 758.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:02:44.500649
MODIFIED 2014-08-14 11:47:53.495218+00:00
CREATED 2013-11-20 13:02:44.500649
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)