Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vend om i tide : en evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Det er ingen skam å snu : en evaluering av SNU-prosjektene i Oslo

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS dokumentasjon & debatt.

Rapporten handler om evaluering av to av seks SNU-prosjekter, i Bergen og Trondheim. SNU-prosjektene ble igangsatt som en del av regjeringens handlingsplan Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet 2005-2008. Målene har vært et forbedret arbeid overfor den enkelte unge lovbryter og et forbedret samarbeid mellom kriminalomsorgen og forvaltningssamarbeidspartnere. I Trondheim (Ungfirer’n) handler det om et forpliktende forvaltningssamarbeid mellom fengsel og kommune. I Bergen (Ung-risk) har fengsel og friomsorg fulgt opp etter soningstiden i en ny avtale med kommunen. Det konkluderes med at det er vanskelig å slå fast om endringsteoriene prosjektene støttes på er klart nok og effektive.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:45.473303
MODIFIED 2018-03-14 06:00:12.607618+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:45.473303
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)