Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning

Denne rapporten er utarbeidet som en del av underlaget til Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen som legges frem for den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 15. 04. 2010. Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen vil etter en høringsprosess og eventuelle justeringer som følge av denne, utgjøre det faglige underlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2010. Risikogruppen gav et oppdrag til Petroleumstilsynet om å koordinere et innledende arbeid med tanke på metodisk utvikling for å kunne redegjøre for potensielle samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning, gitt konteksten for Risikogruppens arbeid. Rapporten oppsummerer status på dette arbeidet så langt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 926.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-08 14:00:07.924527
MODIFIED 2017-05-05 01:01:15.140896+00:00
CREATED 2014-01-08 14:00:07.924527
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)