Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Som en del av verdsettingsstudien for tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren har vi beregnet nye verdier for utslipp til luft fra transport. I denne rapporten presenterer vi disse enhetsverdien og redegjør for hvordan de er fremkommet. Det er beregnet enhetsverdier for partikler (PM10) og nitrogenoksider (NOx), og det anbefales bruk av de samme verdier for CO2-utslipp som dem som er brukt i Klimakur".

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:01:49.984243
MODIFIED 2014-08-14 11:48:06.741771+00:00
CREATED 2013-11-23 13:01:49.984243
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)