Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Prosjektets tre problemstillinger: Hva slags strategier benytter barn og voksne for å håndtere virkningene av langvarig dårlig økonomi når strategiene for å håndtere kortvarig dårlig økonomi ikke lenger er tilstrekkelige? På hvilke måter er barn og voksne fra hushold med langvarig dårlig økonomi selv aktører i forhold til offentlige og private tilbud og hjelpeinstanser? I hvor stor grad treffer den pågående statlige satsningen mot barnefattigdom akkurat denne gruppa. eller i hvor stor grad treffer den primært de mange flere fra hushold med kortvarig knapp økonomi, som også er lettere å hjelpe?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 01:00:58.420982
MODIFIED 2015-10-16 08:20:11.937507+00:00
CREATED 2014-12-11 01:00:58.420982
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)