Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdiskaping på tvers : dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Denne dybdestudien fokuserer på verdiskaping på tvers innenfor Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, og har som formål å avdekke viktige sammenhenger mellom kulturarv som ressurs, bred verdiskaping og utviklingsprosesser innenfor næringer og samfunn. Et annet formål med dybdestudien er å avdekke hvordan det kan legges til rette for kulturminnebasert verdiskaping etter programperioden, det vil si muligheter for integrasjon i ordinært utviklingsarbeid på kommunalt og regionalt nivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-15 13:01:01.585948
MODIFIED 2014-08-14 11:46:22.127159+00:00
CREATED 2013-02-15 13:01:01.585948
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)